"Khán giả đã rất thích buổi biểu diễn."

Dịch:The audience liked the performance very much.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LinhNguyen747961

Tại sao đáp án "The audiences liked the performance pretty much" không được chấp nhận?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

"Audience" (khán giả) chỉ một nhóm người đến nghe/xem một ai/sự kiện gì đó, nghĩa là đã hàm ý số nhiều rồi bạn. Thế nên bạn chỉ viết "the audience", không thêm -s vào sau danh từ bạn nhé :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/10moidung

So much khác gì very much?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.