Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are going to prevent the war."

Dịch:Chúng tôi sẽ ngăn chặn cuộc chiến.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhthang84

"chúng tôi sẽ chống lại chiến tranh" ko được là sao ta?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/azooo333555

"chúng tôi sẽ chặn cuộc chiến" mà cũng sai à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trienkako

Chúng tôi sẽ đình chiến. Tại sao lại không được?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Cinnabar9

"chiến tranh" thay vì "cuộc chiến" đc ko ạ?

1 tháng trước