Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi muốn nhờ bạn giúp đỡ."

Dịch:I want to ask you a favor.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/IceOcean

i need your help sao ko được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khituong
khituong
  • 25
  • 14
  • 1079

Câu của bạn là nghĩa là :" tôi cần sự giúp đỡ của bạn" thì đâu giống ý nghĩa của câu ở trên!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/myloveknight

I want you to give me a hand

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TakatoKatory

I want to ask you for help?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hienonecoin2018

câu này dịch như trên không được chuẩn I want to ask + somebody + something: nghĩa là tôi muốn hỏi ai đó về một cái gì đó. example:I want to ask you some question I want you to help

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quylp

Cấu trúc câu này hơi bị phức tạp

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TieuVu4

I want to depend on you for help sao ko đc ad?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LePHUOCLY

Tôi muốn yêu cầu bạn một ân huệ được không

1 năm trước