"Bạn không có kết nối internet."

Dịch:You do not have access to the internet.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HienBee
HienBee
  • 25
  • 917

you have no internet connection thì sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nk.chung

you do not have internet connection >"<

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Long_
_Long_
  • 15
  • 13

you have no access to internet được không nhỉ ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rianta9

you do not have internet access

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/gjolangthang

you have no the connection internet

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TranQuangT

You have no access to the Internet?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/cuongrau123

you do not have internet connection

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.