Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn không có kết nối internet."

Dịch:You do not have access to the internet.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HienBee
HienBee
  • 25
  • 769

you have no internet connection thì sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Long_
_Long_
  • 15
  • 12

you have no access to internet được không nhỉ ???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nk.chung

you do not have internet connection >"<

2 năm trước

https://www.duolingo.com/gjolangthang

you have no the connection internet

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TranQuangT

You have no access to the Internet?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/cuongrau123

you do not have internet connection

2 năm trước