"Điều đó đã có thể khả thi."

Dịch:It could be possible.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tieupi

'điều đó' sao mình không dùng 'that'

3 năm trước

https://www.duolingo.com/JaneTruong7

Mình nhập It may be possible ->sai. Giải thích giúp mình với ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duylong819685

Bởi vì không có chữ may

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/alan736482

May be là sai vì ở đây yêu cầu thì quá khứ ( các bạn nên chú ý chữ ĐÃ ;)

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/guenwwe
  • 20
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2

Tại sao lại là could not z m.n.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrnPh722520

That may be impossible sao lại sai, giải thích hộ mình với

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/TakatoKatory

That could be impossible? Why wrong?

1 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.