Duolingo is the most popular way to learn languages in the world. Best of all, it's 100% free!

"Điều đó đã có thể khả thi."

Translation:It could be possible.

0
3 years ago

8 Comments


https://www.duolingo.com/JaneTruong7

Mình nhập It may be possible ->sai. Giải thích giúp mình với ạ

2
Reply8 months ago

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Đã past tense nên dùng could

0
Reply3 months ago

https://www.duolingo.com/Tieupi

'điều đó' sao mình không dùng 'that'

1
Reply3 years ago

https://www.duolingo.com/bang1902

chẳng hiểu sao nữa, mà đôi khi không biết mình đọc sai hay duolingo bị điếc nữa, đọc mà nó cứ trơ ra

0
Reply1 year ago

https://www.duolingo.com/phuong806414

99.9% sai :)))

1
Reply7 months ago

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

mình đọc chưa hết câu nó đã kêu đúng. chắc bạn đọc bị sao rồi. hoặc mic có vấn đề

0
Reply2 weeks ago

https://www.duolingo.com/Lanh71676

Mình cũng nghĩ vậy, sao không dùng That?

0
Reply1 year ago

https://www.duolingo.com/JaneTruong7

Might thay cho could được không ad?

0
Reply8 months ago