Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Trong mười lăm phút"

Dịch:For fifteen minutes

3 năm trước

6 Nhận xét


[tài khoản đã đóng]

  ủa, trong câu này minute có thêm s à?

  Sửa đổiXoá3 năm trước

  https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
  NguyenTanBuu
  Mod
  • 25
  • 19
  • 15
  • 13
  • 13
  • 12
  • 8
  • 8
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 4
  • 4
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1544

  "fifteen" là số nhiều rồi bạn, mà số nhiều thì phải thêm "s" cho "minute"

  3 năm trước

  https://www.duolingo.com/trinh177055

  Chat la vat

  2 năm trước

  https://www.duolingo.com/ducvuong6690

  Mình dùng within ko được à?

  3 năm trước

  https://www.duolingo.com/HocLaihop

  sao dap an cua e dung ma van thanh sai vay a

  1 năm trước

  https://www.duolingo.com/anhthucute1516

  đúng rồi

  1 năm trước