"Tôi đặt những cái tách trên bàn."

Dịch:I put the cups on the table.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

sao không dịch là cái chén mà lại dịch là cái tách nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TranDinhHop

Hai từ đó đồng nghĩa, chén = tách. Một số địa phương gọi khi gọi "chén" có nghĩa là "cái bát ăn cơm". Từ "tách" thường dung với cà phê, trà, .... Chén thường dung với rượu, nước

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vanduc1102

i put cups on the table

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamTrung9

I place the cups... why wrong?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duythai1302

put chứ bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VuNgocThuy2

Minh ghet cau nay

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.