Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi học văn hoá của Trung Quốc."

Dịch:I study Chinese culture.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhamXuanHuy

" i learn culture of china" dc k bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nvcuong1994

i tried and wrong

3 năm trước