"Tôi học văn hoá của Trung Quốc."

Dịch:I study Chinese culture.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhamXuanHuy

" i learn culture of china" dc k bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nvcuong1994

i tried and wrong

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.