Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He needs clean clothes."

Dịch:Anh ấy cần quần áo sạch.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hoaletu4

Anh ấy cần áo quần sạch ( là câu của tôi)

Anh ấy cần quần áo sạch (là câu của Admin)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gianghuong6c

"Cậu ấy cần quần áo sạch" sao lại là sai nhỉ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bonglinh

Minh can giup do

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangav8

ÁO QUẦN LÀ GÌ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HachiBuju

tôi dịch thành "anh ấy cần làm sạch quần áo"-sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 22
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1579

sai là phải rồi bạn. clean ở đây là tính từ bổ nghĩa cho danh từ mà. còn cái bạn nói thì clean là động từ, phải là ....need to clean... mới đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LKhanh4
LKhanh4
 • 25
 • 553

Khó hieu ...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenthang91

"trang phục" mà cũng sai saoooo

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nokialook123

ttty

2 năm trước