1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "We work with other scientist…

"We work with other scientists."

Dịch:Chúng tôi làm việc với những nhà khoa học khác.

February 14, 2015

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/pyonchi93

"chúng tôi làm việc cùng những nhà khoa học khác" cũng được mà!


https://www.duolingo.com/profile/GiaHuy221470

"Làm việc cùng" với "làm việc với" đều đúng, nhưng ứng dụng lại cho rằng "làm việc cùng" là sai????


https://www.duolingo.com/profile/IceOcean

chúng tôi làm việc với nhiều nhà khoa học khác sao lại sai vậy


https://www.duolingo.com/profile/gacoi1010

nếu mà nhiều thì ở đây sẽ là many nữa . Thế nên sai là đúng rồi!


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

We work with other scientists


https://www.duolingo.com/profile/PhanTVC

Khoa học gia cũng được mà.


https://www.duolingo.com/profile/Namttng

Các nhà khoa hoc là khong sai nhé


https://www.duolingo.com/profile/Victor225953

"Chúng tôi làm việc với các nhà khoa học khác" ?!???!????


https://www.duolingo.com/profile/kimcuc518865

Chết thôi: "các nhà khoa học" là không đúng


https://www.duolingo.com/profile/binh605302

We work with other scientists

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.