"Tôi tin là vậy."

Dịch:I believe so.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Freezemeral

I believe that đưọc ko?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3

Tôi tin điều đó.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sleizi

I believe that được không ạ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thunham

Mình cũng nghĩ là i believe that

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duong.nga

i trust so có đc không ạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1023

I trust so.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/vungocthuan5678

"I trust so" có được không ạ?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/sinhvienabc

''I trust so'' thực sự ko đk ạ

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.