Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi tin là vậy."

Dịch:I believe so.

1
3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Freezemeral

I believe that đưọc ko?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2

Tôi tin điều đó.

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/sleizi

I believe that được không ạ?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/linhchi20092c

Không biết

-1
Trả lời1 tháng trước

https://www.duolingo.com/thunham

Mình cũng nghĩ là i believe that

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/duong.nga

i trust so có đc không ạ

0
Trả lời12 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 901

I trust so.

0
Trả lời3 tháng trước

https://www.duolingo.com/vungocthuan5678

"I trust so" có được không ạ?

0
Trả lời3 tháng trước