Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ không phạm lỗi lần này."

Dịch:I will not make a mistake this time.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/miumiudethuong

sao phải là a mistake vậy mọi người?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 19
 • 15
 • 13
 • 13
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1545

do mistake là danh từ đếm dc đó bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/russiango1

sao dùng pault không được vậy mọi người?

3 tháng trước