1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He is going to establish an …

"He is going to establish an office in that building."

Dịch:Anh ấy sẽ thành lập một văn phòng trong tòa nhà đó.

February 15, 2015

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/IceOcean

anh ấy sẽ thành lập một văn phòng ở toà nhà kia sạo lại sai vạy


https://www.duolingo.com/profile/DucMJM
  • 1995

Tạo với lập khác gì nhau hả bạn.


https://www.duolingo.com/profile/legiahao1967

"Anh ấy sẽ mở một văn phòng trong tòa nhà đó" sao lại không được vậy cà ? Sao kỳ vậy cà?


https://www.duolingo.com/profile/LCThanh

Đáp án nhầm "tòa án".


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

He is going to establish in that building


https://www.duolingo.com/profile/NgthNm1

Tôi thấy thiết lập và thành lập cũng cùng một ý

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.