Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is going to establish an office in that building."

Dịch:Anh ấy sẽ thành lập một văn phòng trong tòa nhà đó.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/IceOcean

anh ấy sẽ thành lập một văn phòng ở toà nhà kia sạo lại sai vạy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhc571719

Tạo với lập khác gì nhau hả bạn.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/legiahao1967

"Anh ấy sẽ mở một văn phòng trong tòa nhà đó" sao lại không được vậy cà ? Sao kỳ vậy cà?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LCThanh

Đáp án nhầm "tòa án".

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He is going to establish in that building

1 năm trước