1. Forum
  2. >
  3. Topic: Danish
  4. >
  5. "She decided to leave her job…

"She decided to leave her job."

Translation:Hun besluttede sig for at forlade sit job.

February 15, 2015

11 Comments


https://www.duolingo.com/profile/SuzannaWaldorff

Hun besluttede at forlade sit arbejde. Er perfekt dansk!!!!!!


https://www.duolingo.com/profile/doggylucas

Jeg svaret det samme


https://www.duolingo.com/profile/Martinsspiegel

I really messed this one up. Is beslutte always reflexive and followed by for? I ommitted both of those words.


https://www.duolingo.com/profile/glossboss

Man kan sige "beslutte at gøre noget" såvel som "beslutte sig for/til at gøre noget." http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=beslutte

Jeg tror at "beslutte sig for/til" måske er lidt stærkere (to resolve / make up one's mind)... Er der en dansk læser, der kan bekræfte dette?


https://www.duolingo.com/profile/mdn73

What I missed was the extra "sig". It is awkward to say "She herself decided to leave her job" unless there is a question of her not being the one to do the deciding.


https://www.duolingo.com/profile/Peter68738

Apparently beslutte can be reflexive or not in usage. It follows that this English sentence is ambiguous. Either she made up her mind (reflexive usage) or she put into force her decision (NOT reflexive). That said, it is not wrong to leave out the sig, since there is no indication as to which meaning of decided is meant here. Please allow for more than one correct answer!


https://www.duolingo.com/profile/matthewdawids

Kan man ikke sige "Hun valgte at forlade hendes job" i steden for. Eller er det helt forkert at sige?


https://www.duolingo.com/profile/zeusttu

Det er sit job, ikke hendes job, fordi hun er subjektet af frasen... Uden det synes mig det korrekt! Men Dansk er ikke min første sprog, så er je ikke sikker. Og jeg tænker at jeg har sagt mange ting forkert i denne kommentar ^^"


https://www.duolingo.com/profile/zetzo27

job is synonymous with arbejde


https://www.duolingo.com/profile/Patsy536249

Sig and for were not choices?


https://www.duolingo.com/profile/Patsy536249

Sig for at seem like overkill in this one one or the other please Danes

Learn Danish in just 5 minutes a day. For free.