"I am a boy."

Переклад:Я хлопчик.

February 16, 2015

5 коментарів


https://www.duolingo.com/profile/vovakondrat77

Тире між підметом і присудком

Тире ставиться:

  1. Тире між підметом і присудком ставиться, коли останній виражений іменником або кількісним числівником у називному відмінку, а дієслова-зв'язки немає. При цьому присудок може бути як непоширеним, так і поширеним:

Бук — дерево. Три та сім — десять. Київ — Столиця України. Мистецтво — найкращий педагог (О. Гончар). Пісня і праця — великі дві сили, їм я бажаю до скону служить (І. Франко).

  1. Між підметом і присудком, коли один із цих членів речення (або обидва) є інфінітивом: Говорити —річ нудна.

Працювати — слід до дна (М. Рильський). Життя прожити — не поле перейти (Прислів'я).

  1. Перед це (це є), оце, то, ось, (це) значить, якщо присудок, виражений іменником у називному відмінку або неозначеною формою дієслова, приєднується за допомогою цих слів до підмета:

Гетьман, може, як ніхто інший знав, що любити Україну — це найперше захистити їі надійно від усіх ворогів (О. Лупій). Сміле слово — то наші гармати, Світлі вчинки — то наші мечі (П. Грабовський). Зернина — то життя у сповитку (І. Кащук). Серце чисте співця — То ранкової відблиск роси (О. Ющенко).

  1. На місці пропущеного присудка:

Крізь шибку виднілись білі колони тераси, а за ними — квітник (М. Коцюбинський). Без витоку нема ріки, Як без коріння — крони (П. Осадчук).

Тире не ставиться:

  1. Якщо підмет або присудок виражаються займенником, прикметником, дієприслівником, порядковим числівником:

Я син народу (І. Франко). Творчість завжди мрійна і тривожна (В. Симоненко).

  1. Якщо присудок має порівняльне значення і до його складу входять слова як, ніби, наче, мов, немов:

Хата як писанка.

  1. Перед заперечним присудком, вираженим іменником у називному відмінку із заперечною часткою не: Серце не камінь.

Якщо у вас е відомості про зміни у написанні тире між підметом і присудком, поділіться посиланням.


https://www.duolingo.com/profile/julia_moncton

Дуже дякую за пояснення! Зі школи чомусь лишилося в пам'яті, що при відсутності дієслова у реченні має бути тире.

А у ДЛ, виявляється, є додаткова дуже позитивна риса: при вивченні якоїсь однієї мови насправді вивчаєш дві :)


https://www.duolingo.com/profile/julia_moncton

І де у цьому реченні дієслово-зв'язка, що не можна в українському варіанті тире поставити (це мені ДЛ щось таке пояснює)? Чи за останні 30 років український правопис встиг змінитися, а я щось пропустила?


https://www.duolingo.com/profile/SergioRuido

І з тире і без тире - програма приймає. Конкретніше про проблему, будь ласка. І про кнопку "Повідомити.." не забуваємо.


https://www.duolingo.com/profile/aJhz17

Запитання перекласти речення я перекладую усе правильно але кажуть що неправильно

Вивчайте англійську мову, приділяючи цьому лише 5 хвилин на день. Безкоштовно.