Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not feel like doing it."

Dịch:Tôi không muốn làm nó.

3 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vuthanh_ht2

-to feel like doing something -thấy muốn làm việc gì, thấy thích làm việc gì ---> "I do not feel like doing it" ----Translate: Tôi không thấy muốn làm nó or Tôi không muốn làm nó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Melody240861

Tôi không thích làm điều đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanluong.st

sai :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vietmyoutl

sao feel va like dung gan nhau ma k co to vay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vuthanh_ht2

Tôi không muốn làm đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoToan95

Đó == that

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ConMeo1

Sao feel lại dịch là muốn vậy nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/myloveknight

feel like là cảm thấy thích, thấy thích, muốn mà bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Daisy8990

tôi không thích làm nó sao lại sai hả ad ơiiiiiiiiii

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Long19942

tôi không thích làm nó?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thunguyen343662

Khó hiểu quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NhungSpide

Nên là Tôi không muốn làm việc đó chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaNguyen154200

Tôi không thích làm nó, nên đc chấp nhận

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thienminh72101

I không thích làm nó

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I do not feel like doing It, I do not feel like doing It, I do not feel like doing It, I do not feel like doing It, I do not feel like doing It, I do not feel like doing it

1 năm trước