Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sự lựa chọn khác là gì ?"

Dịch:What is the alternative?

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Chidoku
Chidoku
  • 13
  • 12
  • 11

"What is other selection?" được không ạ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/yahiba
yahiba
  • 22
  • 11

alternative là sự thay thế chứ không phải sự lựa chọn, sự lựa chọn nghĩa rộng hơn, sự thay thế nghĩa hẹp và chỉ đồng nghĩa với sự lựa chọn trong một vài trường hợp đặc biệt chứ không hoàn toàn đồng nghĩa.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/bastalship

what is the other choice? :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duongpt2

"what is defferent choice ?" sao sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VoTanNguyen

không hiểu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Haphuong1999

Sao another lại k được ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QuynhHoa_12

what is the another choice sao lại không được nhỉ? Nó vẫn là sự lưạ chọn khác mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DinhBuiVan

Sự lựa chọn khác dùng "different selection/choose/choice) được k?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Jacky38553

another, ko đc different pn ơi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quangbinh1990bmt

`what is the else option? được không ad

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynTngLi2

Dịch thuật có vấn đề à, nhiều ngữ cảnh quá.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thieuminhlong

What is the different choice

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhanhLyPhu

What is another choice? Bị sai nè? Khó hiểu thặc

13 tiếng trước