"Sự lựa chọn khác là gì ?"

Dịch:What is the alternative?

3 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Chidoku
Chidoku
  • 13
  • 12
  • 11

"What is other selection?" được không ạ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/yahiba
yahiba
  • 23
  • 11

alternative là sự thay thế chứ không phải sự lựa chọn, sự lựa chọn nghĩa rộng hơn, sự thay thế nghĩa hẹp và chỉ đồng nghĩa với sự lựa chọn trong một vài trường hợp đặc biệt chứ không hoàn toàn đồng nghĩa.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bastalship

what is the other choice? :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duongpt2

"what is defferent choice ?" sao sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Jacky38553

sai r pn.....phải là another

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VoTanNguyen

không hiểu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

không hiểu chỗ nào?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Haphuong1999

Sao another lại k được ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QuynhHoa_12

what is the another choice sao lại không được nhỉ? Nó vẫn là sự lưạ chọn khác mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DinhBuiVan

Sự lựa chọn khác dùng "different selection/choose/choice) được k?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Jacky38553

another, ko đc different pn ơi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quangbinh1990bmt

`what is the else option? được không ad

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynTngLi2

Dịch thuật có vấn đề à, nhiều ngữ cảnh quá.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thieuminhlong

What is the different choice

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KhanhLyPhu

What is another choice? Bị sai nè? Khó hiểu thặc

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/lime_hele_oscar

What other choices k đc à

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/meoconhocxuonghp

What is the different alternative... sai sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/longlacloi

alternative đã có nghĩa là "sự lựa chọn khác" rồi còn thêm different làm gì

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.