"Mỗi nhóm có ba thành viên."

Dịch:Each group has three members.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/IceOcean

every team has three members sao lại sai vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Cảm ơn bạn đã góp ý. Đáp án của bạn đã được cập nhật!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Quang227340

đó là every group mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Quang227340

every group mà bạn

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.