"Thetimehasfinallycome."

Dịch:Cuối cùng đã đến lúc.

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Melody240861

cuối cùng cũng đã đến lúc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thu278978

The important moment has finally come

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

"tới" với "đến" khác nhau??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1696

theo mình thì giống nhau =))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

vậy tại sao mình trả lời tới lại sai????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1696

mình sẽ nhờ mod kiểm tra lại

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

This time has finally come Cuoi cung cung den luc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kienphcn710

came mới nghĩa là đã đến chứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1696

bạn để ý has...come, come ở đây là V3 chứ không phải là V1

3 năm trước

https://www.duolingo.com/metome2002

thời điểm cuối cubgf đã đến?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThMPhngTrn

Tại sao tôi đang học mà không nghe hoặc nói được? Làm ơn hướng dẫn dùm. Cảm ơn!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hharuka

The finally has come

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/hharuka

The finally time has come.

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.