Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"May I eat this orange?"

Dịch:Tôi có thể ăn quả cam này không?

3 năm trước

25 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuangDuy2004

ăn thì cứ ăn luôn đi lại còn phải hỏi!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Of course, you may eat it. Because. It is not mine.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Yes, you may eat it.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/redhotsg

"No, you are supposed to eat THE apple, just like Adam or Eva did." Hahaha

3 năm trước

https://www.duolingo.com/maivuduc

"Đưa tiền đây rồi ăn" the seller said that

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DaweiNg

đọc kinh khủng thiệt :(((

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Chắc do người nói mắc cỡ khi xin phép "ăn" nên chị ấy gần như nuốt luôn chữ "eat" gây khó khăn cho người nghe :)))

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Son.Leduy

... ăn quả cam này chứ? Hàm ý xin phép nhiều hơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Son.Leduy

Này chứ.? Hàm ý xin phép

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

chỉ vào chữ may nó ra tháng năm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vu.quang.trong

Tôi không nghe thấy từ "eat" . Còn các bạn?.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Chị ấy mắc cỡ khi xin "ăn" nên đã nuốt luôn chữ "eat" rồi, mong bạn thi6ng cảm :)

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhoaNam2005

Ok, you can eat it, just give me the monney first or i will call the police man.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/binhdocong

mình không nghe được từ ăn .

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhPhiu

yes, if you want to sleep forever, and wait a prince, who kiss you, and bla bla bla

1 năm trước

https://www.duolingo.com/christinaj321831

Theo mình là " tôi có nên ăn quả cam này không " sẽ đúng hơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HungTa6

Tôi có thể ăn trái cam này phải không lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/IceOcean

tôi có thể ăn quả cam này à sao lại sai vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/UayEt
UayEt
  • 25
  • 20
  • 1265

In my opinion, because mods have not input enough answer which include your case. Beside it, we recognized that how difficult to learn or translate language. We, the learner, can help each together for better future, at least is good in English. Do you agree with me?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tsunablake

cho bạn 1 lingot ăn cả tuần nè

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LKhanh4
LKhanh4
  • 25
  • 515

Okeee...nha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Nên bỏ cách dùng từ "à" cho câu câu hỏi yes/no bởi vì nó sẽ làm cho câu không rõ ràng, đôi khi gây hiểu chệch sang nghĩa khác.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Watson_Julie1509

câu này nói về sự xin phép bạn ăn quả cam. Nên cách dịch của bạn không thích hợp và không đúng ngay cả trong ngữ pháp tiếng Viêt.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tsunablake

Trong ngữ pháp tiếng Việt vẫn ok chứ? Hãy hiểu như nó là một câu hỏi lại cho chắc ăn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

Dù là so sánh trong ngữ pháp tiếng Việt, hai câu không giống nhau về nghĩa.

"May I eat this orange." - "Tôi có thể ăn quả cam này không?" là để xin phép. (Liệu tôi có thể ăn trái cam này không?) Câu trả lời có thể là "Được, bạn có thể ăn." -" Được, bạn ăn đi." - "Không. Bạn không thể ăn nó." - "Bạn không được ăn nó."

Còn "Tôi có thể ăn quả cam này à?" "Can I eat this orange?" là để xác nhận việc được phép ăn trái cam đó. Câu trả lời cho câu hỏi này chỉ có một là "Được, bạn có thể ăn nó."

1 năm trước