"May I eat this orange?"

Dịch:Tôi có thể ăn quả cam này không?

3 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuangDuy2004

ăn thì cứ ăn luôn đi lại còn phải hỏi!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Up888
Up888
  • 18
  • 4
  • 15

No, it is mine

1 ngày trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Of course, you may eat it. Because. It is not mine.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Yes, you may eat it.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/redhotsg

"No, you are supposed to eat THE apple, just like Adam or Eva did." Hahaha

3 năm trước

https://www.duolingo.com/maivuduc

"Đưa tiền đây rồi ăn" the seller said that

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DaweiNg

đọc kinh khủng thiệt :(((

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Chắc do người nói mắc cỡ khi xin phép "ăn" nên chị ấy gần như nuốt luôn chữ "eat" gây khó khăn cho người nghe :)))

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Son.Leduy

... ăn quả cam này chứ? Hàm ý xin phép nhiều hơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Son.Leduy

Này chứ.? Hàm ý xin phép

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

chỉ vào chữ may nó ra tháng năm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vu.quang.trong

Tôi không nghe thấy từ "eat" . Còn các bạn?.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Chị ấy mắc cỡ khi xin "ăn" nên đã nuốt luôn chữ "eat" rồi, mong bạn thi6ng cảm :)

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhoaNam2005

Ok, you can eat it, just give me the monney first or i will call the police man.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/binhdocong

mình không nghe được từ ăn .

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhPhiu

yes, if you want to sleep forever, and wait a prince, who kiss you, and bla bla bla

1 năm trước

https://www.duolingo.com/christinaj321831

Theo mình là " tôi có nên ăn quả cam này không " sẽ đúng hơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HungTa6

Tôi có thể ăn trái cam này phải không lại sai

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.