Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Súp là đáp án cho mọi thứ."

Dịch:Soup is the answer to everything.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
 • 21
 • 5
 • 2

"For" không thay "to" được à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Không được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/leminhhuyen

tại sao vậy ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

một số danh từ bắt buộc giới từ đi sau là như thê, không dùng từ khác được: the answer to, the solution to...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/leminhhuyen

e cảm ơn chị nha

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duxnghia
duxnghia
 • 25
 • 20
 • 2
 • 31

The soup được không

2 năm trước