Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cái ly chứa nước."

Dịch:The glass contains water.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sweetvampire2784

Ủa bài học về quá khứ mà. Sao mình viết " the glass contained water " lại sai vậy ta ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuytNhungP

Ban sai cho "contained"day phai la "contais"

4 tháng trước