"Cái ly chứa nước."

Dịch:The glass contains water.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sweetvampire2784

Ủa bài học về quá khứ mà. Sao mình viết " the glass contained water " lại sai vậy ta ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuytNhungP

Ban sai cho "contained"day phai la "contais"

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.