Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They like red."

Dịch:Họ thích màu đỏ.

3 năm trước

0 Nhận xét