Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Không có gì nữa giúp được."

Dịch:Nothing else helps.

3 năm trước

0 Nhận xét