"An elephant has a long nose."

Dịch:Một con voi có một cái mũi dài.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Sao Duolingo dịch là: "Con voi có một cái mũi dài." trong khi câu tiếng anh là: "An elephant has a long nose." ;có chữ "an" mà sao dịch là "con voi" ko vậy ạ, phải là "một con voi" mới đúng chứ??????? ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Bắt lỗi chính xác

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.