"She will show us her house."

Dịch:Cô ấy sẽ cho chúng tôi xem ngôi nhà của cô ấy.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VanLTC

show có nghĩa là chỉ Mình dịch: "Cô ấy sẽ chỉ chúng tôi nhà của cô ấy" sao không được vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Bocabu

giống mình mà lại sai :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/alliswell.an

"Cô ấy sẽ cho chúng tôi nhà của cô ấy" câu này sao đúng được admin oi. cho khác với cho xem chứ ta

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VoTanNguyen

"cô ấy sẽ khoe với chúng tôi nhà của cô ấy" không được à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngXun1

cô ấy sẽ chỉ cho chúng ta nhà của cô ấy cũng đúng mà :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChuNguyn11

Chỉ và cho khác nhau trong khi show không có nghĩa là cho

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HungNguyen221831

Câu này có thể dịch là "Cô ấy sẽ khoe nhà của mình cho chúng tôi biết" có được không AD nhể?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Cô ấy sẽ chỉ cho chúng tôi nhà của cô ấy.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenDuyC4

Sao lại sai

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.