"Thisbookistheresult."

Dịch:Cuốn sách này là kết quả.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynBKin

Chả hiểu câu này dùng trong ngữ cảnh nào

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyennx
  • Kết quả làm việc 6 tháng qua của bạn là gì?
  • Quyển sách này là kết quả.
3 năm trước

https://www.duolingo.com/duongpt2

"sách này là kết quả" sao sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tu.truong

quyển sách này là đáp án! không đúng à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LamAnhMoon

cuốn sách này chính là kết quả sai chỗ nào?

1 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.