Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This book is the result."

Dịch:Cuốn sách này là kết quả.

0
3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyennx
  • Kết quả làm việc 6 tháng qua của bạn là gì?
  • Quyển sách này là kết quả.
4
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynBKin

Chả hiểu câu này dùng trong ngữ cảnh nào

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/duongpt2

"sách này là kết quả" sao sai?

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/tu.truong

quyển sách này là đáp án! không đúng à?

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/LamAnhMoon

cuốn sách này chính là kết quả sai chỗ nào?

0
Trả lời11 tháng trước