Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ngày mai tôi sẽ biết sự thật."

Dịch:Tomorrow I will know the truth.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Oanhsut

Cho mình hỏi sao lại là "the truth" mà không phải là "truth". Mình cảm ơn ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/longlacloi

sự thật này đã xác định nên phải có "the"

3 năm trước