"You trust him."

Dịch:Bạn tin cậy anh ấy .

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dtpuyen1998

Khi nào tin dùng trust, khi nào dùng believe?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Cảm ơn câu hỏi của bạn. Xin tặng bạn 1 lingot vì câu hỏi hay.

Với những câu chung chung như thế này, không có sự khác biệt giữa "trust" và "believe". Bộ đáp án cho câu này chấp nhận cả hai cách dịch.

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về sự khác biệt giữa hai từ, mình xin trả lời như sau.

"Trust" mạnh hơn "believe":

  • Trust someone: bạn cần thời gian quen biết đủ dài để có cơ sở tin tưởng (trust) một người.

  • Believe someone/something: bạn không nhất thiết phải đủ quen thân một người, hay hiểu biết đủ rõ về một sự việc để tin (believe) người/việc đó.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhKieu1

Bạn nói đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynthiNh463186

Minh cũng có thăc mắc giông bạn.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/trantuanminh

Admin đã comment ở đây ư

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/binhminhbi

Admin là j

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.