"Tôi đã mất trí ."

Dịch:I had lost my mind.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

Tại sao dùng thì HTHT lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sytruong135

I had lost memory được không ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

không , bởi vì nếu bạn dịch như thế thì câu Tiếng Việt sẽ là " tôi đã mất trí nhớ "

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.