1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I count from one to five."

"I count from one to five."

Dịch:Tôi đếm từ một đến năm.

February 20, 2015

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/beyoo123

I count from one to five if you don't go here i will cry :)) hihi viết chơi tí


https://www.duolingo.com/profile/dunghjen1954

sao mình mua thuốc trên amazon, mà như mình thấy count cũng thể hiện nghĩa là viên, số lượng nữa đúng ko? mình thấy họ ghi 100 viên là 100 count _ _!


https://www.duolingo.com/profile/yong520433

Count co ngia la dem nha ban . o phai la tinh


https://www.duolingo.com/profile/TungNguyen68495

Ghi 1 đến 5 mà cũng sai


https://www.duolingo.com/profile/GiaPhuLe

Ghi là write mà


https://www.duolingo.com/profile/NguyenVuBaoTran

Ghi là write. Còn ở đây là count


https://www.duolingo.com/profile/MrHo951189

I caught someone to fight :)


https://www.duolingo.com/profile/Shuu506670

Định mệnh !!! "I count from one two five" sai !!!


https://www.duolingo.com/profile/Linh335461

"To" không phải two


https://www.duolingo.com/profile/Thanh11198

Two là 2 mà ô


https://www.duolingo.com/profile/Linda850926

Hả i count form one to five sai j v


https://www.duolingo.com/profile/yahao7820

I count from one to five if you don't love me i will cry


https://www.duolingo.com/profile/lekhaiminh1205

Mình bị hư loa mà cũng tính


https://www.duolingo.com/profile/NguynVnThu152133

If I count from one to five you don' t go here, I will go hometown.


https://www.duolingo.com/profile/ThAnh888085

I count from one to five


https://www.duolingo.com/profile/QUAN2006-2019

Viết đúng cho sai


https://www.duolingo.com/profile/Nhung268286

Tưởng là can't cơ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.