Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hai ly nước"

Dịch:Two glasses of water

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doietan0

cups đc 0

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 25
  • 48

Two glasses of water

1 tháng trước