Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Không có lửa làm sao có khói!"

Dịch:There is no smoke without fire!

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SoraAihara

Câu này hay quá :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

There is no smoke without fire

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

There is no smoke without fire

1 năm trước

https://www.duolingo.com/stewar995

There is no smoke without fire

10 tháng trước