Duolingo is the most popular way to learn languages in the world. Best of all, it's 100% free!

"The meaning is general."

Translation:Ý nghĩa thì khái quát.

0
3 years ago

11 Comments


https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

ý nghĩa khái quát có được không?

1
Reply3 years ago

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

mình nghĩ là được

0
Reply3 years ago

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
 • 21
 • 5
 • 2

Chắc được

0
Reply2 years ago

https://www.duolingo.com/minh732409

Ý nghĩa tổng quát thì sao?

1
Reply2 years ago

https://www.duolingo.com/Freezemeral

ý nghĩa thông thường

0
Reply3 years ago

https://www.duolingo.com/TranQuangT

This is not a familiar sentence in vietnamese.

0
Reply3 years ago

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
 • 21
 • 5
 • 2

I do not think so

0
Reply2 years ago

https://www.duolingo.com/giangthan

phát âm chữ "general" phải là /ˈdʒenərəl/ mới đúng chứ nhỉ

0
Reply2 years ago

https://www.duolingo.com/misyhuy1

Theo ý kiến của mình thì 'Bao quát' và 'Khái quát' không khác nhau. Câu trả lời của mình nên được chấp nhận. Mong nhận được hồi đáp

0
Reply2 years ago

https://www.duolingo.com/misyhuy1

Theo ý kiến của mình thì 'Bao quát' và 'Khái quát' không khác nhau. Câu trả lời của mình nên được chấp nhận. Mong nhận được hồi đáp

0
Reply2 years ago

https://www.duolingo.com/dangduyvt
dangduyvt
 • 25
 • 4
 • 2
 • 597

Bao quát và khái quát là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau mà bạn

0
Reply1 year ago