Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy thấy cái gì đó."

Dịch:He sees something.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/leminhhuy1215

He saw something

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhnguyenou

he look at something???????????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HongManDat

Ex he

1 năm trước