"Bạn đã nói chuyện với chồng bạn chưa?"

Dịch:Did you talk with your husband?

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuPhngo

Speak dùng ở đây k hợp lắm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Nếu muốn thể hiện sự kính trọng, tôn trọng người chồng thì dùng "speak". Nếu muốn thể hiện sự bình đẳng trong quan hệ vợ chồng, chẳng ai hơn ai thì dùng "talk". "Talk to" = "talk with".

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhatminhnguyen

wtf "his husband" :v

4 năm trước

https://www.duolingo.com/netlt87

Speak mình tưởng chỉ dùng khi nói về ngôn ngữ thôi chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3
  • 4

have a conversation

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Cody-Tran
  • 19
  • 4
  • 2
  • 2
  • 2

Dùng giới từ"to" được không mn? "Did you talk to your husband" "Did you speak to your husband"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

A

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.