"Những dụng cụ"

Dịch:The instruments

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrnHiV

Những nhạc cụ. Đề nghị chỉnh lại

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phamhai1

the tools ko đúng à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_The_Undertaker_

Tools?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bee314
Bee314
  • 25
  • 25
  • 84

tools khong duco a

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.