Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is private information."

Dịch:Đây là thông tin cá nhân.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minh.nhat.5

đây là thông tin mật. có được chấp nhận ko?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

mật là secret hoặc confidential

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyVy021196

Bí mật với cá nhân cũng vậy mà private dịch là bí mật đúng mà riết đáp án tào lao hết sức

2 năm trước