Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã đưa cô ta về nhà ."

Dịch:I had taken her home.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chien752491

"i had taken her come home " mới đúng

1 năm trước