1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Το ξενοδοχείο είναι στην ακτ…

"Το ξενοδοχείο είναι στην ακτή."

Μετάφραση:The hotel is on the coast.

February 22, 2015

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/wchargin

To my ear, "in the coast" sounds very odd; I don't believe I've ever heard it. We would be much more likely to say "on the coast."


https://www.duolingo.com/profile/glavkos

Yes, sounds quite unnatural to say "on the coast". http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=676639. The sentence is given from the app though. I just had to make a report in Incubator. Thanks for bringing it up.

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.