"Το ξενοδοχείο είναι στην ακτή."

Μετάφραση:The hotel is on the coast.

πριν από 3 χρόνια

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/wchargin
wchargin
 • 25
 • 24
 • 19
 • 1658

To my ear, "in the coast" sounds very odd; I don't believe I've ever heard it. We would be much more likely to say "on the coast."

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/glavkos
glavkos
 • 22
 • 14
 • 14
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 167

Yes, sounds quite unnatural to say "on the coast". http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=676639. The sentence is given from the app though. I just had to make a report in Incubator. Thanks for bringing it up.

πριν από 3 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.