"She counts on me."

Překlad:Počítá se mnou.

February 22, 2015

6 komentářů
Tato diskuse je zamčená.


https://www.duolingo.com/profile/PatrikVilm

Proč se nepoužívá She counts with me?


https://www.duolingo.com/profile/ChovMart

Protože "count on sb." je frázové sloveso a znamená "spolehnout se na někoho" nebo "počítat s někým".

Pokud byste napsal vaši větu, tak by si nejspíš anglicky mluvící osoba představila, jak s "ní" např. sedíte u stolu a počítáte bankovky.


https://www.duolingo.com/profile/Jirka168437

Nevzalo mi to :Ona se mnou počítá...


https://www.duolingo.com/profile/ladavala

Je uznáváno "[Ona /]se mnou počítá."


https://www.duolingo.com/profile/ladavala

"count" je frázové sloveso a podle částice, která ho následuje má více významů:

count down - odpočítávat k nule, např. před startem

count for - znamenat např. hodně, málo

count in - počítat s zejm. s kým, započíst

count off - odpočítat např. počet kusů zakoupeného zboží

count on - počítat s kým, čím, spoléhat na koho, co

count out - nepočítat s zejm. kým

count up - spočítat, vyčíslit

count upon - počítat s kým, čím, spoléhat na koho, co

Na závěr jeden idiom:

Don't count your chickens before they hatch.(Nechval dne před večerem.)


https://www.duolingo.com/profile/VladimrMot1

A pak že je angličtina easy...

Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.