"Vâng, tất nhiên rồi."

Dịch:Yes, of course.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thangnv1985

Tra từ điển tất nhiên = ofcouse còn of course là trong tiếng anh kỹ thuật add giải thích chỗ này giùm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Sinh819458

Sao không dùng được là Yes, certainly nhỉ mọi người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmGiaBo5

yes sure vẫn đc mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThHPh2

may mà câu này có lần mình đã thấy qua truyện Tiếng Anh nên thắng chắc

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.