Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mười lăm năm"

Dịch:Fifteen years

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynThnhT379290

Đơ vãi chưởng

1 năm trước