Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hỏi người phụ nữ đó."

Dịch:Ask that woman.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhamXuanHuy

question that woman không dc hã bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chaynang

Question là danh từ nghĩa là câu hỏi. Nếu dùng như động từ thì có nghĩa là chất vấn, kiểu hỏi cung nên chắc ko hợp ngữ cảnh.

3 năm trước