"Cảnh sát"

Dịch:The police

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mylanlaura

police office, police man, police khác nhau gì vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtri854

mình trỏ vào từ cảnh sát thì hiện ra hướng dẫn là police officer nhưng không được chấp nhận là sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lamanhho

mk cũng vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duongvatung

Chán quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kagamiamik

Police officer đúng mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minh62441

Police hoặc the police đều được - _ - ...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyennamkhanh3

đúng yes

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.