"Họ thay đổi bạn."

Dịch:They change you.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/levuhuy

Lỗi chẳng sợ gì hết

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sicuong

"Bạn" là "you" hay "friend"?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hung432658

Đương nhiên là "you" rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Le-Tien-Dung

"they change you" i want change the world ^^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/linhchi20092c

Ok

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.