Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là một cái chuỗi dành cho con gái tôi."

Dịch:It is a chain for my daughter.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tamgu

Nên dịch là: Nó là một chuỗi hạt (hoặc vòng đeo cổ) dành cho con gái tôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CarolineNotte

Từ chuỗi trong câu này không rõ nghĩa gì hết

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhPhmMnh

Đúng chuỗi ko tõ nghĩa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiNgocXuan

Chuỗi là cái gì?? Nó chẳng có nghĩa gì cả

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangnguyenktlt

Phải dịch là chuỗi vòng chứ!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hangnguyen560550

chain là dây xích cũng là vòng đeo cổ à?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcHoaTrn

string có đc ko vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/an.th2392

không rõ nghĩa, chuỗi gì? chuỗi hạt? chuỗi xích? Please fix this.

22 tiếng trước