Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I had found a spoon."

Dịch:Tôi đã tìm thấy một cái muỗng.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tienthanh13

Câu này dịch là Tôi đã tìm thấy cái thìa. Đâu cần phải "một"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KhnhNguyn860191

Cái muỗng với cái thìa khác nhau?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/HaiAnhTran_5A4

mình đúng nè

1 năm trước