"Cô ấy làm việc ở phòng thí nghiệm."

Dịch:She works at the laboratory.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/IceOcean

she works in the laboratory sao lại sai vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vitcon1992

Ở phòng thí nghiệm thì at mà bạn Trong phòng thí nghiệm thì in chứ

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.